Lægehuset i Hals

Lægehuset drives af lægerne Ulla Munch og Mikkel Thusgaard i fælleskab, hvilket betyder, at vi er fælles om patienter, lokaler og personale, og vi informerer hinanden vedr. patienterne via vort fælles journalsystem.
 Lægehuset består desuden af sygeplejerske Birgitte Melgaard og sekretær Karin Søndergaard.

Kontakt til/fra klinikken
Ved at klikke på menupunktet "Kontakt til/fra klinikken" har du mulighed for at bestille ikke hastende tider, bestille fast medicin samt stille korte spørgsmål af ikke-akut karakter til lægerne.
For yderligere information kontakt sekretæren i dennes telefontid mellem kl. 9-12.

Åbent for tilgang af nye patienter
Vi gør opmærksom på, at vi har åbent for tilgang af nye patienter, der bor mindre end 15 km fra lægeklinikken.

Tidsplan for lægehuset alle hverdage: 

8.00 - 9.00: Almindelige konsultationer

9.00 - 9.45: Åben konsultation / Akut tid. Her kan man møde uden forudbestilt tid til vurdering ved akutte problemstillinger.

Resten af dagen har lægerne planlagte konsultationer og samme dags konsultationer.

8.00 - 12.30: sekretærens telefontid, dog lukkes telefonen kl 12 om torsdagen. 

12.30-13.00 Frokost.

13.00-14.00 Telefonkonsultation Lægerne. Telefonkonsultationen skal primært bruges til prøvesvar.

Via kontakt til sekretæren kan visiterede tider bestilles.

Om mandagen tilbydes sene tider frem til klokken 17.00

Desuden kan man fortsat bestille planlagte tider på hjemmesiden eller ved kontakt til sekretær.

Forespørgsler af ikke akut art kan med fordel stilles via e-mail.